Regulamin wynajmowania miejsc postojowych na osiedlach MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie