Zarządzenie

Zarządzenie nr 6/2017
Prezesa Zarządu Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Myszkowie z dnia 25.10.2017 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Spółki Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.