Misją Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaspokajanie, na najwyższym możliwym poziomie, wszystkich potrzeb mieszkaniowych ludności Myszkowa i okolic.

W tym celu Spółka prowadzi procesy inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe oraz zarządza własnymi zasobami mieszkaniowymi, a także powierzonymi nieruchomościami.    Myszkowskie TBS Spółka z o.o. realizując powyższą misję ciągle doskonali wdrażaną POLITYKĘ JAKOŚCI dążąc do osiągnięcia jej założeń.