Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

Prezes Zarządu – Jacek Kowalczyk

Prokurenci:
- Anna Mazanek

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Lech,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aneta Gajda,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Monika Malinowska.