Obecnie Myszkowskie TBS Spółka z o.o. zarządza 23 wspólnotami mieszkaniowymi.

Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej prowadzimy pozaksięgową ewidencję przychodów i kosztów do wglądu dla członków wspólnoty.