W dniu 26 maja 1999 roku Członkowie Zarządu Gminy w Myszkowie przedłożyli, przed notariuszem mgr Eugenią Gielniewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Myszkowie przy ulicy Kwiatkowskiego Nr 7, uchwałę Nr 56/VI/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w przedmiocie podziału składników mienia Zarządu Budynków Komunalnych w likwidacji w Myszkowie w celu utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

W utworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gmina Myszków objęła wszystkie udziały i pokryła je aportem rzeczowym stanowiącym część mienia gminnego będącego w Zarządzie Budynków Komunalnych w Myszkowie.

Aktualnie w TBS na pełny etat zatrudnionych jest 11 osób, w tym 4 w zakresie administrowania oraz 7 dział techniczny.