• Kapitał zakładowy: 8 539 469,50 PLN
  • NIP: 5771771005
  • REGON: 151499554
  • KRS: 0000134963
  • Rachunek bankowy w PKO BP: 19 1020 2498 0000 8202 0018 0307
  • Telefon: 34 313-13-67