Media

Zapewniamy, po konkurencyjnych cenach, dla zarządzanych nieruchomości realizację następujących usług:

  • Dostawy energii elektrycznej
  • Dostawy gazu
  • Dostawy wody
  • Odprowadzenie wody
  • Wywóz śmieci
  • Pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni
  • Usługi DDD