Zapytania ofertowe na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, ul. M.C. Skłodowskiej 6c zaprasza do złożenia oferty wraz z wyceną na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z ustawą 2 dnia O7.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U z 2021r. poz. 2351, 2 2022r poz.88)

w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Myszkowa zarządzanych przez MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie.

Adresatem niniejszego zapytania ofertowego są wyłącznie osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, które samodzielnie podejmą się realizacji niniejszej usługi.

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Myszkowa zarządzanych przez MTBS Sp. z o.o. w Myszkowie.