Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018