Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności Galerii Kupieckiej Myszków sp. z o.o.