Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i 2021