Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023